Certyfikat SSL

Protokół bezpieczeństwa SSL

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół bezpieczeństwa stosowany w komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem, aby zapewnić poufność, integralność i uwierzytelnienie przesyłanych danych. SSL został zastąpiony przez TLS (Transport Layer Security), ale termin „SSL” jest nadal używany w odniesieniu do ogólnego zabezpieczania połączeń.

Główne zalety protokołu SSL/TLS to:

Poufność danych: SSL szyfruje dane przesyłane między przeglądarką a serwerem, co oznacza, że są one nieczytelne dla osób trzecich „podsłuchujących” transmisję. Szyfrowanie zapewnia prywatność i ochronę przed wyciekiem poufnych informacji, takich jak dane logowania, hasła, numery kart kredytowych, itp.

Integralność danych: SSL chroni integralność danych, zapobiegając ich modyfikacji lub sfałszowaniu podczas transmisji. Wykorzystuje mechanizmy kontrolne, takie jak sumy kontrolne (hash), które sprawdzają, czy dane nie zostały zmienione w trakcie przesyłania.

Uwierzytelnianie: SSL pozwala na uwierzytelnienie serwera, potwierdzając, że komunikuje się z prawdziwym serwerem i nie z podmiotem podszywającym się. To zapobiega atakom typu „Man-in-the-Middle”, gdzie ktoś podsłuchuje lub ingeruje w komunikację między przeglądarką a serwerem.

SSL/TLS osiąga te cele poprzez wykorzystanie certyfikatów SSL, które są wydawane i weryfikowane przez zaufane organizacje zwane centrami certyfikacji (Certificate Authorities – CA). Certyfikat SSL potwierdza tożsamość serwera i jest używany do nawiązywania bezpiecznego połączenia SSL/TLS między przeglądarką a serwerem.

Po ustanowieniu bezpiecznego połączenia SSL/TLS, przeglądarka wyświetla zazwyczaj ikonę kłódki lub wskaźnik „https” w pasku adresu, co oznacza, że strona jest chroniona przez SSL i dane są przesyłane w sposób bezpieczny.

Wprowadzenie SSL/TLS jest istotne dla ochrony danych wrażliwych i budowania zaufania użytkowników do strony internetowej, szczególnie w przypadku transakcji online, logowania, wymiany danych osobowych itp.

Instalacja certyfikatu bezpieczeństwa SSL wpływa na efekty pozycjonowania (SEO). W 2018 roku Google poinformowało, że brak protokołu https (SSL) może skutkować utratą ruchu z wyszukiwarki. Jednocześnie od tego czasu użytkownicy, którzy wchodzą na stronę z protokołem http (bez SSL), widzą ostrzegający komunikat „Połączenie nie jest prywatne” co skutecznie może zniechęcić do wejścia na stronę www. 

Jaki jest koszt SSL?

Certyfikaty SSL opłacane są w ramach rocznego abonamentu podobnie jak hosting czy domena. Ich koszt to od 100 do 1000 zł. Dokładna cena zależy od rodzaju certyfikatu, podmiotu wystawiającego i brokera, u którego certyfikat jest zamawiany.

Na rynku dostępne są również bezpłatne certyfikaty, które w większości przypadków wystarczają do poprawnego funkcjonowania małych stron internetowych. Warto sprawdzić czy wybrany przez Ciebie hosting wspiera możliwość instalacji bezpłatnego certyfikatu SSL.